Informacje

Centrum Kompetencji INNO-EKO-TECH prowadzi prace naukowo-badawcze w zakresie:

  • efektywności energetycznej i wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych na obszarach zurbanizowanych
  • wytwarzania i gospodarowania energią ze źródeł odnawialnych na obszarach wiejskich.

dr inż. Wiesław Sarosiek
Politechnika Białostocka
+48797995994
dr inż. Wojciech Trzasko
Politechnika Białostocka
+48517190334
dr inż. Dariusz Szpica
Politechnika Białostocka
+48571443076
dr hab. inż. Katarzyna Gładyszewska-Fiedoruk
Politechnika Białostocka
+48797995923
dr hab. inż. Irena Ickiewicz, prof. PB
Politechnika Białostocka
+48797995993
dr hab. inż. Maciej Zajkowski, prof. PB
Politechnika Białostocka
+48857469653
dr hab. inż. Marta Kosior-Kazberuk, prof. PB
Politechnika Białostocka
+48797995935
dr hab. inż. Mirosław Żukowski, prof. PB
Politechnika Białostocka
+48857469633
prof. dr hab. inż. Andrzej Sikorski
Politechnika Białostocka
+48571443169
dr hab. inż. Sławomir Poskrobko
Politechnika Białostocka
+48857469579
prof. dr hab. inż. Andrzej Zając
Politechnika Białostocka
+48857469416