Obszary badawcze - propozycje współpracy

 1. Projektowanie i analiza pracy mikro i małych elektrowni wykorzystujących źródła odnawialne na obszarach wiejskich i mało uprzemysłowionych.
 2. Badania ilości i kinetyki wytwarzania biogazu, optymalizacja efektywności wytwarzania biogazu z substratów jednorodnych oraz ich mieszanek ilościowych
 3. Analiza efektywności ekonomicznej różnych sposobów wykorzystania biogazu oraz organizacyjne i techniczne uwarunkowania sterowania pracą biogazowni
 4. Optymalizacja wytwarzania i spalania oleju roślinnego stosowanego jako paliwo samoistne w silnikach wysokoprężnych
 5. Analiza generacji energii w systemach hybrydowych pracujących w zwartej zabudowie z uwzględnieniem zacienienia promieniowania słonecznego i zaburzenia warunków wiatrowych
 6. Systemy pozyskiwania danych o środowisku i pracy elektrowni OZE oparte o aplikacje mobilne
 7. Analiza możliwości poprawy efektywności energetycznej instalacji oświetleniowych: oświetlenia ogólnego i awaryjnego w budynkach użyteczności publicznej
 8. Ocena bezpieczeństwa fotobiologicznego półprzewodnikowych źródeł światła i opraw z diodami LED/OLED
 9. Opracowanie dedykowanych konstrukcji falowników współpracujących z generatorami o programowanej charakterystyce wejściowej
 10. Optymalizowanie konstrukcji buforów energii pozyskanej ze źródeł odnawialnych, na potrzeby stabilizacji parametrów sieci elektrycznej i cieci ciepłowniczych
 11. Analizowanie możliwości wykorzystania światła słonecznego do poprawy efektywności energetycznej budynków - architektura, budownictwo pasywne, systemy elektroenergetyczne
 12. Współpraca automatyki budynków z systemami generacji OZE w celu zmniejszenia energochłonności obiektów budowlanych