Kontakt

Wiejska 45 A
15-351 Białystok
Politechnika Białostocka

Kierownik

dr hab. Piotr Banaszuk, prof. PB
Wydz. Budownictwa i Inżynierii Środowiska
+48797995949

Strona www